यो गणेश स्कूल मा खेल मैदान

2014 मा हाम्रो यात्रा समयमा, हामी गणेश स्कूल को फिर्ता मा एक खेल मैदान निर्माण निधि निर्णय गरे।

 

सबै हाल यस परियोजना पूरा गर्न कार्यान्वयन छ।

 

यसको काम लागि स्थानीय टीम धन्यवाद।