2015 शैक्षिक समर्थन स्वीकृति

सबै PPOT टीम आमाबाबुले हाम्रो संस्था विश्वसनीय छन् धन्यवाद गर्न चाहन्छु।

 

यसबाहेक, स्वयंसेवकहरु मदत बिना, यो दिन एक सफलता भएको छैन।

 

तपाईं सबै धन्यबाद।